Yaşam çiçeği, iç içe geçmiş eşit alana sahip çok sayıda çember ve dışında bir büyük çemberden oluşan geometrik şekil. Her bir çemberin merkezi, çevresindeki altı çemberin çevrelerinin kesiştiği yerdedir. Drunvalo Melchizedek bu simgenin evrenin ve yaşamın sırlarını barındırdığını iddia etmektedir. 

YAŞAM ÇİCEĞİ VE SIRLARI 

Günümüzde yavaş yavaş kainat ile ilgili merak ettiğimiz gerçeklere kavuşabilmek için bilimi kullanmaktayız. Bilim sayesinde açığa çıkan bu bilgiler, bilincin evrilmesine de katkı sağlamaktadır. Kısacası kainatı anlatan bu geometri; Evrene ait tüm bilgi ve gizemi açıklarken, varlığımızın temelinde yatan form ve gerçeğimizin ilahi düzenini de göstermektedir. En belirgin şekilde Yaşam Çiçeği ile ifade edilen Kutsal geometri, içinde bütün yaradılışı barındırdığı söylenmektedir. Gördüğümüz her şeyin bu modelle oluşturulduğu, hatta yaradılışın sırları ve bilgilerini de içinde barındırmaktadır. İçinde bulunduğumuz evrende bir denge ve bir düzen bulunmaktadır. Bu içinde yaratılmış bir, yaratılmış bir mükemmellik ve var olan her şeyin temelinde de Kutsal Geometri bulunmaktadır. Yaşadığımız evrende her şey bir düzen içerisindedir. Baktığımız her yerde bu müthiş geometri ile karşılaşmamız mümkündür.

  

Yaşam Çiçeği Kavramı 

İnsan hayatında semboller ve bu sembollerin gerçek anlamları büyük bir önem taşımaktadır. Geçmiş dönemlere de bakıldığında İnsan hayatındaki bu önemli sembollerin çeşitli simgelere ve taşlara benzediği görülmektedir. Hayatımızda kişiden kişiye değişiklik gösterir bu simgeler. Bazen bir yıldız, bazen bir kalp, bazen bir çiçek bazen de sadece bizim için önemi olup diğer insanlara bir şey ifade etmeyen simgeler. Milyonlar simgeden biri sizin için büyük bir anlam taşıyabilir. Fakat bu sembollerden biri vardır ki, sembollerin içinde en önemlisi olarak kabul edilmektedir: “yaşam çiçeği” Tüm canlıların yaradılışını geometrik bir biçimde anlattığı ifade edilen yaşam çiçeği sembolü, sahip olduğu simgelerle tek bir yaratıcı olduğunu göstererek yaratıcının bir imzası olarak kabul edilmektedir. Gerçekten de tüm canlıların yaradılış düzeni yaşam çiçeği sembolünün geometrisinin içinde saklıdır. Yaşam çiçeğindeki odak nokta, saf şekli ve muazzam orantısıdır. Yaşam çiçeği, iç içe geçmiş eşit alana sahip olan ondokuz adet çember ve bunların dışında yer alan bir büyük çemberden oluşan, muazzam bir orana sahip, geometrisi ile insanları büyüleyen bir şekildir. Aslında üç boyutlu kürelerdir. 

  

Geçmişte Bulunduğu Yerler ve İfadeleri 

Yaşam Çiçeğinin üzerinde yer alan desenler, evrendeki her şeyi oluşturan kutsal oranların çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Aslında biraz öncede belirttiğimiz gibi bir çember değil küredir. Kutsal geometri ile bağdaştırılmaktadır. Kutsal geometri, kendimizin ve evrenin gerçekliğine ulaşma konusunda bize yardımcı olmaktadır. Yaşam Çiçeği sembolü dünyanın her tarafında bulunmakla beraber, dünyanın her yerinde de aynı isim ile anılmaktadır. Evrenin başka yerlerinde ise değişik isimlere sahiptir. “Sessizliğin Dili” ve “Işığın Dili” bu isimlerden yalnızca bazılarıdır. Saf şekil ve muazzam orantısı onun en büyük özelliğidir. Yaşam Çiçeği sembolü, içinde Platon’nun beş şekli ve Metatron’un kübü’nü barındırmaktadır. O şekiller incelendiğinde aslında bizler tüm varoluşun nasıl inşa edildiğini görmekteyiz. Birçok dinde yaşam çiçeği sembolünü görmemiz mümkündür. Sadece dini kaynaklar değil, arkeolojik kazılarda incelendiğinde birçok imparatorluk ve devletin yaşam çiçeği sembolünü kullandığını görmekteyiz. Sümerler, Mısırlılar, Türkler ve pek çok farklı coğrafyada bunların güzel örneklerini görmek mümkündür. Geçmişteki ve günümüzdeki araştırmalar bize göstermektedir ki bu sembolü üzerinde taşıyan kişinin sezgisel gücünün artacağı ve negatif enerjilerden korunabileceğine inanılmaktadır. Bu Kutsal geometri, varlığımızın temelinde yatan bir semboldür ve gerçekliğimizin kutsal düzenini göstermektedir. Bu düzeni, gözle görülmeyen atomdan, sonsuz sayıdaki yıldızlara kadar izleyebilir, varlığımızın anlamını arayabiliriz. 

   

Yaşam Çiceği Sembolünü Takılarda Kullanmak 

İnsanlar, özellikle biz kadınlar hayatımızdaki sembollerin ne anlam taşıdığını öğrenmeyi, bizim için anlamlı olanları da üzerimizde taşımayı severiz. Taktığımız takıların, ne olduğu, hangi sembole sahip olduğu, ne tür bir madden yapıldığı, bir anlamının olup olmadığı ve kim tarafından verildiği bizim için büyük bir öneme sahiptir. Yaşam çiçeği sembolü de bizim kullanmak isteyeceğimiz, kutsal bir geometriye sahip harika bir semboldür. Evrenin tüm anlamını üzerinde taşır. Ve saf şekli, muazzam orantı ile bir takı olarak da göz kamaştırır. Negatif enerjiyi üzerinde taşıyan kişinin üzerinden aldığı söylenmektedir. Tanrının kanıtı bir nevi imzasıdır. Hem dini hem de evreni bilim ile ifade ettiği için bilimsel bir yönü, bir ifadesi vardır. Yaşamın tüm sırlarını içinde barındıran bu sembol, birçok takı çeşidinde uyumlu ve modern duracaktır. Genel olarak göğüs kafesi üzerinde taşındığından ve kalbe yakın olması nedeni ile genellikle Yaşam Çiçeği Sembolü kolye modellerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Fakat bileklik, yüzük gibi takı modellerinde de yaşam çiçeği sembolünü kullanmak isteyen birçok kişi bulunmaktadır. Sizler de İnce bir zincirin ucunda yaşam çiçeği sembolü ile tasarlanmış bir kolye ucu tercih edebilirsiniz. Oldukça zarif duracaktır. Kolye takmayı sevmiyorum diyorsanız ince zincirli bir bileklikte tercih edebilirsiniz. Böylelikle hem zarif bir şıklığa sahip olurken hem de bu sembolün sağlığına katkı sağladığını göreceksiniz. Kolye ve bilekliklerin yanı sıra yaşam çiçeği sembolü yüzük kullanımında da tercih edecek olanlar için söylüyoruz, boyutu ne olursa olsun sizlerin şıklığınıza şıklık, zarafetinize de zarafet katacaktır.